Prinsenstichting

Een zorg minder!

20160330 vensterfoto PS

Over Prinsenstichting

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Samen kijken naar wat kan. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Wij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Samen zoeken we naar oplossingen. Op deze manier vinden we voor elke cliënt de ondersteuning die het beste aansluit bij zijn of haar doelen en wensen.

Wat de cliënt en zijn of haar netwerk zelf aankunnen, laten we in goed overleg aan henzelf over. Waar professionele hulp nodig is, staan wij klaar. We bieden veel mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, diagnostiek en behandeling, en expertise en ondersteuning. We stimuleren cliënten om zich vanuit hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij.

We gaan met elkaar om vanuit de filosofie van Gentle teaching. Dit betekent dat we ons openstellen om te blijven leren van elkaar en een omgeving te creëren waarin cliënten zich veilig en verbonden voelen.

Meer informatie?
Neem contact op met Bureau Cliëntondersteuning, tel. 0299-459 330, mail bco@prinsenstichting.nl.  

Behandel- en zorgaanbod


Kinderen (0-18 jaar)

 • Wonen
 • Logeren/vakantie-opvang
 • Dagbesteding
 • Orthopedagogisch dagcentrum
 • Buitenschoolse opvang plus
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Intensieve orthopedagogische  gezindsbehandeling
 • Thuisondersteuning
 • Geestelijke verzorging

(Jong)Volwassenen
 • Wonen
 • Logeren/vakantie-opvang
 • Dagbesteding
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Individueel begeleid zelfstandig wonen
 • Geestelijke verzorging


Volwassenen

 • Wonen
 • Dagbesteding
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Individueel begeleid zelfstandig wonen
 • Geestelijke verzorging

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon