ISZ De Brug

Zorg voor elkaar

ISZ DE Brug op maat

Over ISZ De Brug

ISZ De Brug wil een toonaangevende zorginstelling zijn, waar zorgen voor elkaar centraal staat. Inzet is dat elke bewoner en cliënt zich thuis en veilig voelt. Prioriteit is niet in de eerste plaats om dagen toe te voegen aan het leven, maar om leven toe te voegen aan de dagen.

Belangrijk in de visie van ISZ De Brug is dat iedereen uitgedaagd wordt een bijdrage te leveren. Oftewel 'samen' staan voor een goede zorg. 'Samen' omvat iedereen die betrokken is bij deze zorg: bewoners, naasten van bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Elk mens is uniek en van waarde, een individu en tegelijk deel van een groter geheel. Vanuit een christelijke identiteit is ISZ De Brug een dynamische, open leefgemeenschap, waar iedereen zichzelf kan zijn, in een sfeer van zorg en aandacht voor elkaar.

Zorg- en behandelaanbod

  • Verpleeghuiszorg
  • Huishoudelijke zorg
  • Volledig Pakket Thuis
  • Wijkzorg/thuiszorg
  • Dagbehandeling
  • Dagbesteding
  • Respijtzorg (kortdurend verblijf voor het ontzorgen van mantelzorgers)
  • Geriatrische revalidatie (in samenwerking met GRMN, onderdeel van De Opbouw)
  • Palliatief terminale zorg
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon