De Bilthuysen

Een prima keuze!

De Bilthuysen stemt de dienstverlening zo goed mogelijk af op ieders persoonlijke wensen, behoeften en achtergrond. Opdat iedereen zich thuis voelt. Respectvol omgaan met mensen in een open en warme sfeer is hierbij een belangrijke kernwaarde.

Over De Bilthuysen

Mensen ondersteunen bij de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden: De Bilthuysen doet dat professioneel, met passie, vraaggericht en met respect voor ieders levensbeschouwing. De dienstverlening bestaat uit de zorg voor een prettige woonomgeving, verzorging en verpleging, behandeling en begeleiding, maar ook uit allerlei welzijnsactiviteiten, zowel in de huizen als bij de mensen thuis. Samen met de cliënt wordt gezocht naar de best mogelijke oplossingen.

Zorg- en behandelaanbod

  • Verpleeghuiszorg
  • Kortdurende opname
  • Volledig Pakket Thuis
  • Wijkzorg/thuiszorg
  • Geriatrische revalidatie (in samenwerking met GRMN, onderdeel van De Opbouw)
  • Verpleging
  • Dagbehandeling
  • Dagbesteding
  • Palliatief terminale zorg    
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon