Werkmaatschappijen

​Samen De Opbouw

De Opbouw is onderverdeeld in verschillende werkmaatschappijen. Deze zijn naar doelgroep, cliëntvorm en regio georganiseerd. Iedere werkmaatschappij is een organisatorisch zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid, onder leiding van een directeur. Ondersteuning voor alle werkmaatschappijen vindt plaats vanuit het  Concernbureau, gevestigd in Utrecht.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon