Samenwerkingsrelaties

Naadloze verbindingen tussen sectoren en financieringsvormen

Bij het realiseren van onze doelstellingen gaan we samenwerkingsverbanden aan, variërend van cliëntvertegenwoordiging en brancheorganisaties tot overheden en zakelijke partners. Deze samenwerkingsverbanden zijn hieronder gegroepeerd in: cliënten, partners, overheid en toezichthouders, en zakelijke dienstverleners. 

Cliënten

Cliënten en cliëntvertegenwoordiging leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgkwaliteit binnen De Opbouw. De medezeggenschap van cliënten binnen De Opbouw is primair georganiseerd op werkmaatschappij- en locatieniveau. Op concernniveau is er een Centrale Cliëntenraad, deze behandelt onderwerpen die het niveau van de werkmaatschappijen overstijgen.

De kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd en gemeten met de volgende instrumenten:

 • tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek
 • geldige certificering door middel van een HKZ-keurmerk en/of Perspekt-keurmerk.


Meer informatie kunt u lezen in ons jaarverantwoording. Stichting De Opbouw heeft ervoor gekozen de jaarverantwoording 2017 op te splitsen in drietal onderdelen: het maatschappelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Wij hopen hiermee de lezer tegemoet te komen.

   

Partners

Naast externe partners (zie hieronder) zijn de werkmaatschappijen belangrijke partners binnen De Opbouw. Zo werken Lijn5 en Prinsenstichting samen in De Schar, het behandelcentrum voor mensen met meervoudige problematiek samenhangend met een licht verstandelijke beperking.

Een ander voorbeeld van interne samenwerking is GRMN (Geriatrische Revalidatie Midden Nederland). Hierin bundelen de werkmaatschappijen VV&T (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) hun krachten op het gebied van geriatrische revalidatie. GRMN en De Schar zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.

Werkmaatschappijen van De Opbouw

 • Lijn5 (jeugdzorg)
 • Prinsenstichting, Zideris (beide instellingen voor gehandicaptenzorg)
 • ISZ De Brug, Lyvore, De Bilthuysen (incl. De Wiltzangk), (ouderenzorg; organisaties voor Verpleging, Verzorging &Thuiszorg, VV&T)  


Externe partners

Zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeringsmaatschappijen en zorgkantoren in ons werkgebied
Zorgaanbieders
 • ’s Heeren Loo
 • De Rading, Intermetzo
 • Parlan
 • Abrona
 • Philadelphia
 • Amerpoort
Ketenzorgpartners
 • Ziekenhuizen in de werkgebieden
 • Alzheimer Stichting
 • Sociale Teams WMO
Bijzondere zorgvragen en verwijzingen
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Centra voor jeugd en gezin
 • MEE-organisaties
Dagbesteding
 • Uwv Werkbedrijf
 • Riagg (jeugd)GGZ
 • Vervoersorganisaties
Eerstelijns zorgaanbieders
 • Huisartsen in de werkgebieden
 • Medische- en paramedische zorgaanbieders
Onderwijsinstellingen en kinderopvang
 • Scholen voor speciaal onderwijs
 • Regionale OpleidingsCentra, MBO's
 • Hogescholen (leerafdeling)
 • Peuterspeelzalen
 • Orthopedisch Dagcentrum
 • UMC Utrecht
Kennisnetwerk en belangenorganisaties
 • Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN)
 • ActiZ
 • Jeugdzorg Nederland
 • Vilans
 • IVVU
Zorgboerderij
 • Arta-Lievegoedgroep
 • Wageningen University en Research
 • Artemis Zorgboerderij (onderdeel van Raphaelstichting)

Overheid en toezichthouders

Ministerie VWS
Gemeenten
Arbeidsinspectie
Inspectie gezondheidszorg
Inspectie jeugdzorg
Provincie Utrecht
Provincie Gelderland
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Holland

Zakelijke dienstverleners

KPMG accountants
Software leveranciers
Apothekers
Algemene Werkgeversvereniging Nederland

 

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon