Profiel

De Opbouw

De zorg en hulpverlening kan intramuraal zijn, maar ook extramuraal of behandelend en begeleidend. Bij De Opbouw werken ongeveer 5500 mensen voor ongeveer 4500 jongeren, volwassenen en ouderen.

Zorg en hulpverlening

De Opbouw richt zich op hulpverlening en zorg aan:

  • Jongeren
  • Jongeren met een lichte verstandelijke beperking
  • Ouderen
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een lichte verstandelijke beperking en sterke gedragsstoornissen
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon