Organisatiestructuur

De Opbouw

De Opbouw richt zich op de zorgvraag van de individuele mens. Aan de hand van dat uitgangspunt is onze organisatie ingericht. Aangezien de zorgvraag voortdurend aan veranderingen onderheving is, wordt van onze organisaties verwacht dat zij eveneens veranderen en van de medewerkers dat zij meebewegen. 

Integraal management

Als bestuursvisie is gekozen voor integraal management waarbij verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het uitvoerende niveau worden gelegd. In lijn hiermee heeft elke werkmaatschappij een organisatiestructuur van werkmaatschappijen met een eigen zorgondernemingsopdracht. Per werkmaatschappij is de concrete invulling van deze doelen verschillend, afhankelijk van de lokale ontwikkeling van de doelgroepen.

Gemeenten ontzorgen

We geven invulling aan de gewenste integrale benadering van hulpvragen en ontzorgen gemeenten in hun regierol. We koppelen hulpvragen aan inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, en creëren gelegenheid voor meer zelfzorg door het zoeken van nieuwe verbindingen tussen overheid, burgers en organisaties als De Opbouw.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon