Missie en strategie

De Opbouw

Onze missie is helder en concreet: De Opbouw is er voor iedereen die voor de kwaliteit van zijn of haar leven is aangewezen op zorg, behandeling en dienstverlening.

Onderscheidend

  • We realiseren voor onze cliënten naadloze verbindingen tussen sectoren en financieringsvormen binnen en buiten De Opbouw
  • We nemen initiatief om nieuwe zorgvormen op te zetten
  • We stimuleren en helpen cliënten en medewerkers het beste uit zichzelf te halen

Door onze maatschappelijke betrokkenheid zijn we ondernemend in het creëren van oplossingen voor cliënten met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag als hierin niet of onvoldoende wordt voorzien. Passende zorg en/of ondersteuning gaat voor De Opbouw boven alles, wat wij met ons adagium ‘Bij ons valt niemand tussen wal en schip’ benadrukken.

Strategie

De Opbouw richt zich op de zorgvraag van de individuele mens. Aan de hand van dit uitgangspunt is onze organisatie ingericht. Als strategie kiest De Opbouw ervoor hulp en zorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen die voor de kwaliteit van zijn of haar leven zijn aangewezen op zorg, behandeling en hulp- of dienstverlening, ongeacht de financieringsbron.

In 2013 is De Opbouw begonnen met het geven van vorm en inhoud aan de eigen transitie, die voortduurt tot begin 2017. Elke werkmaatschappij heeft aan de hand van het strategisch beleidsplan De Opbouw op basis van zijn ‘couleur locale’ een eigen organisatiescenario uitgewerkt met daaraan verbonden een financieel meerjarenscenario.

Informatie over ons strategisch beleidsplan vindt u in het Jaardocument 2016 De Opbouw c.a. .

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon