Kunstcollectie

De Opbouw

Medewerkers die 10 jaar in dienst zijn bij Stichting De Opbouw, worden in de gelegenheid gesteld om een kunstwerk uit de kunstcollectie te kiezen.
Deze collectie wordt bekostigd door de aan De Opbouw gelieerde stichting 'Opbouwfonds voor Bijzondere Voorzieningen'.

Website kunstcollectie

De kunstcollectie is te bezichten op een beveiligde site. Medewerkers die een jubileum in het vooruitzicht hebben, krijgen middels een brief vanuit het Concernbureau een inlogcode en wachtwoord voor deze site.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon