Kengetallen

De Opbouw

Per sector vindt u hieronder de kengetallen van De Opbouw.

Gehandicaptenzorg

Kengetallen gehandicaptenzorg De Opbouw einde verslagjaar 2015
(bron: jaardocument 2015 De Opbouw)

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp 1.025
Totaal aantal dagen zorg met verblijf 367.823
Aantal beschikbare bedden/plaatsen 1.023
Aantal personeelsleden in loondienst 2.553
Aantal fte in loondienst 1.506
Bedrijfsopbrengsten (in euro's) 93.746.000


Meer informatie vindt u in het Jaardocument en -rekening 2016 De Opbouw c.a. 2016-def

Verpleging, verzorging, thuiszorg

Kengetallen Verpleging, Verzorging & Thuiszorg De Opbouw einde verslagjaar 2015 (bron: jaardocument 2015 De Opbouw)

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel (Wlz) 1.152
Aantal beschikbare bedden/plaatsen geriatrische verblijfszorg  421
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg 943
Aantal personeelsleden in loondienst 2.553
Aantal fte in loondienst 1.506
Bedrijfsopbrengsten (in euro's) 110.755.000


Meer informatie vindt u in het Jaardocument en -rekening 2016 De Opbouw c.a. -def


 

Jeugdzorg

Kengetallen Jeugdzorg De Opbouw 2015
(bron: jaardocument 2015 De Opbouw)

Jeugdhulp met verblijf
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart 561
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 541

Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp locatie aanbieder
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart 477
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 403

Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in netwerk jeugdige  
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart              401
Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd 502

Overig, per einde 2015
Aantal fte in loondienst jeugdhulp 509
Bedrijfsopbrengsten (in euro's) 44.242.000

Meer informatie vindt u in hetJaardocument en -rekening 2016 De Opbouw c.a. -def

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon