Juridische structuur

De Opbouw

De Opbouw en de andere stichtingen die tot het concern behoren, staan onderling voor elkaar garant en vormen daarmee financieel en fiscaal één geheel. Er zijn geen activiteiten die om reden van risicobeheersing buiten deze juridische structuur zijn geplaatst, anders dan een tweetal steunstichtingen, die ook niet in ons jaardocument verantwoord hoeven te worden.

Rechtspersonen


Naam verslagleggende rechtspersoon:    Stichting De Opbouw

De volgende stichtingen maken deel uit van het concern Stichting De Opbouw op 1 januari 2016:
Stichting De Opbouw KvK 41177808
Prinsenstichting KvK 41177807
Stichting Lyvore KvK 41190449
Stichting De Bilthuysen    KvK 41265263
ISZ De Brug KvK 41266037
Stichting De Wiltzangk KvK 41183818
Stichting Lijn5 KvK 64148815
Stichting Zideris KvK 64138836


Meer informatie kunt u lezen in ons jaarverantwoording. Stichting De Opbouw heeft ervoor gekozen de jaarverantwoording 2017 op te splitsen in drietal onderdelen: het maatschappelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Wij hopen hiermee de lezer tegemoet te komen.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon