Identificatiegegevens

De Opbouw

Hieronder vindt u de identificatiegegevens van De Opbouw.

Identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon         Stichting De Opbouw
Adres Herculesplein 267
Postcode + plaats 3584 AA Utrecht
Telefoon 030-2549600
Identificatienummer KvK 41177808
Emailadres info@opbouw.nl
Webadres www.opbouw.nl

 

Meer informatie kunt u lezen in ons jaarverantwoording. Stichting De Opbouw heeft ervoor gekozen de jaarverantwoording 2017 op te splitsen in drietal onderdelen: het maatschappelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Wij hopen hiermee de lezer tegemoet te komen.

Structuur van het concern

De volgende stichtingen maken deel uit van het  concern
Stichting De Opbouw op 1 januari 2016:

Stichting De Opbouw KvK 41177808
Prinsenstichting KvK 41177807
Stichting Lyvore      KvK 41190449
Stichting De Bilthuysen                                     KvK 41265263
ISZ De Brug KvK 41266037
Stichting De Wiltzangk KvK 41183818
Stichting Lijn5 KvK 64148815
Stichting Zideris KvK 64138836


Meer informatie kunt u lezen in ons jaarverantwoording. Stichting De Opbouw heeft ervoor gekozen de jaarverantwoording 2017 op te splitsen in drietal onderdelen: het maatschappelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Wij hopen hiermee de lezer tegemoet te komen.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon