​Over De Opbouw

Integrale hulp en welzijn dicht bij huis

De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. Het Concernbureau is gevestigd in Utrecht. De Opbouw is een instelling op algemene grondslag, waarbinnen ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen.
Het werkgebied van De Opbouw omvat op dit moment de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon