Nieuws

De Opbouw

Actueel

Benoeming twee nieuwe Raad van Toezichtleden Stichting De Opbouw c.a.

Per februari 2019 zijn mevrouw Esther Reinhard (Directeur Curium - LUMC) en de heer Hans Groenendijk (Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Woonzorggroep Samen) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw c.a.

Mw. Reinhard zal later dit jaar de heer Marc Koster, wiens zittingstermijn medio 2019  afloopt, opvolgen als voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. De heer Groenendijk vervangt de reeds vertrokken Pieter de Vente en zal de portefeuille zorg en innovatie op zich nemen.

Met het benoemen van de nieuwe leden hebben we waardige opvolgers gevonden. Een professionele en positief kritische Raad is in deze tijd extra van belang omdat de zorg een uiterst dynamisch werkveld is met steeds nieuwe vraagstukken en andere eisen.


Archief


 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon