Lyvore

Diensten

Lyvore heeft vestigingen in Baarn, Soest, Soesterberg en Amersfoort. Lyvore is een werkmaatschappij van De Opbouw.

Diensten Lyvore

 • Wonen met lichamelijke beperking
 • Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg buiten de instelling en in de eigen woning)
 • Wijkzorg/thuiszorg
 • Dementiezorg in kleinschalige woonvormen
 • Somatische woonzorg in appartementen
 • Parkinson kennisnetwerk, afasie trainingcentrum, 1e lijns fysiotherapie en ergotherapie
 • Dagbehandeling
 • Dagbesteding
 • Crisisopname en kortdurende opname
 • Palliatief terminale zorg
 • Geriatrische revalidatie (in samenwerking met GRMN, onderdeel van De Opbouw)

Lyvore heeft vestigingen in Baarn, Soest, Soesterberg en Amersfoort. Lyvore is een werkmaatschappij van De Opbouw.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon