ISZ De Brug

Diensten


 ISZ De Brug heeft vestigingen in Driebergen en omgeving. ISZ De Brug is een werkmaatschappij van De Opbouw.

Diensten ISZ De Brug

  • Verpleeghuiszorg
  • Huishoudelijke zorg 
  • Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg buiten de instelling en in de eigen woning)
  • Wijkzorg/thuiszorg
  • Dagbehandeling
  • Dagbesteding
  • Respijtzorg (kortdurend verblijf ter ontlasting van mantelzorgers)
  • Geriatrische revalidatie, in samenwerking met GRMN (onderdeel van De Opbouw)
  • Palliatief terminale zorg
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon