De Bilthuysen

Diensten

De Bilthuysen heeft vestigingen in Bilthoven en De Bilt. De Bilthuysen is een werkmaatschappij van De Opbouw.

Diensten De Bilthuysen

  • Verpleeghuiszorg
  • Kortdurende opname
  • Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg of verplegingshuiszorg buiten de instelling en in de eigen woning)
  • Wijkzorg/thuiszorg
  • Geriatrische revalidatie (in samenwerking met GRMN, onderdeel van De Opbouw)
  • Verpleging
  • Dagbehandeling
  • Dagbesteding
  • Palliatief terminale zorg
Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon