Prinsenstichting

Diensten

Prinsenstichting heeft vestigingen in Noord-Holland. Prinsenstichting is een werkmaatschappij van De Opbouw.

Diensten Prinsenstichting

Kinderen 0-18 jaar

 • Wonen
 • Logeren/vakantieopvang
 • Dagbesteding
 • Orthopedagogisch Dagcentrum
 • Buitenschoolse Opvang Plus
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
 • Thuisondersteuning
 • Geestelijke verzorging


(Jong)Volwassenen

 • Wonen
 • Logeren/vakantie-opvang
 • Dagbesteding
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Individueel begeleid zelfstandig wonen
 • Geestelijke verzorging


Ouderen vanaf 50 jaar

 • Wonen
 • Dagbesteding
 • Vrijetijdsbesteding
 • Behandeling
 • Individueel begeleid zelfstandig wonen
 • Behandeling met verblijf
 • Geestelijke verzorging


In samenwerking met Lijn5 (onderdeel van De Opbouw)

Behandelcentrum De Schar in Schagen voor mensen met meervoudige problematiek samenhangend met een licht verstandelijke beperking.

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon