Contact

De Opbouw

Stichting De Opbouw c.a.

Herculesplein 267

3584 AA Utrecht

Algemene telefoonnummers

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de werkmaatschappij.

  • Prinsenstichting (0299) 45 92 00 
  • Zideris (088) 513 25 13
  • Lijn5 (088) 513 13 13
  • Lyvore (088) 356 00 00
  • ISZ De Brug (0343) 55 55 55
  • De Bilthuysen   (030)  274 78 00
  • Concernbureau: (030) 2549600 ( Bestuurssecretariaat, Finance, Bouwzaken, Informatiemanagement)
  • ICT: (088) 5131000

Klachten

Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de Ambtelijk Secretaris van de Centrale Klachtencommissie van Stichting De Opbouw c.a. Deze is bereikbaar via (030) 2549642. U kunt uw klachten ook indienen via klachtencommissie@opbouw.nl.

In het kader van de Klokkenluidersregeling is dhr. Laurens Touwen de medewerkersvertrouwenspersoon.
Dhr. Touwen is via bovenstaande nummers of rechtstreeks te bereiken via 06-53670775

Hulp op afstand

Hulp op afstand is bestemd voor medewerkers van De Opbouw. Heeft u als medewerker een ICT-probleem en heeft u contact met de ICT Servicedesk Opbouw? Volg dan de aanwijzingen van de medewerker van de ICT Servicedesk Opbouw.

Windows
Mac

Stichting De Opbouw c.a.
Herculesplein 267
3584 AA Utrecht
Postbus 14070  
3508 SC Utrecht
T 030 2549600
F 030 2514903
E info@opbouw.nl
 
logo
© 2015 Copyright Stichting De Opbouw c.a. All Rights Reserved | Legal disclaimer | Cookie and privacy policy | Colofon